ztk-du.hr

Od vizije do modela

O projektu:

U želji da se afirmira tehnička kultura kao pokretačka snaga zajednice osmišljen je „Od vizije do modela“ koji će okupiti pet organizacija civilnog društva koje će u projektu jačati kapacitete svojih organizacija za neposredan rad s korisnicima. Osim u području upravljanja organizacijom, oni će ojačati svoje kapacitete za provedbu novih programa temeljenih na upotrebi novih tehnologija i suvremenih metoda primjerenih dobi i interesima krajnjih korisnika. Istovremeno okupljene organizacije iskoristit će mogućnosti koje im za stvaranje programa pruža online okruženje te će osmisliti programe koje mogu provoditi i u kriznim situacijama u kojima fizička nastava nije moguća. Kako bi dodatno ojačali kapacitete svojih organizacija partneri će pokrenuti volonterske programe pomoću kojih će u svoje programe aktivno uključiti i volontere te time osigurati dugoročnu održivost provedbe edukacijskih programa unutar svojih organizacija.

Hrvatski savez brodomaketara će projekt Od vizije do modela provoditi kroz 2 godine u suradnji s partnerima Zajednicom tehničke kulture Grada Dubrovnika, Zajednicom tehničke kulture Zadarske županije, Modelarskim institutom Nave Duminsom Dubrovnik i Centrom tehničke kulture Rijeka.

Naziv projekta: Od vizije do modela

Broj ugovora: UP.04.2.1.11.0208

Vrijednost projekta: 60.649,82 € / 456.966,06 HRK

Iznos EU sufinanciranja: 51.552,35 € / 388.421,15 HRK

Trajanje projekta: 23. prosinac 2021 –
23. lipanj 2023

Financiranje: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda prijavom na poziv „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za potrebe lokalne zajednice.
Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Kontakt osoba za više informacija:
Ognjen Andrić,
oandric@hsb.hr,
098241869

Nositelj projekta:

Hrvatski savez brodomaketara

Partneri:

CIlj projekta:

Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva kroz razvijanje online programa radionica za članove šire lokalne zajednice. U online programima mogu sudjelovati korisnici sa šireg geografskog područja koji to inače ne bi mogli zbog udaljenosti mjesta stanovanja i održavanja radionica. Provođenjem aktivnosti projekta doprinosi se povećanju broja radionica u lokalnoj zajednici koje omogućuju uključivanje svih korisnika s naglaskom na djecu i mlade iz udaljenijih područja, a koje su zbog online okruženja pogodne za osobe s invaliditetom.

AktivnostiOčekivani rezultati
1. Organiziranje izobrazbe predstavnika
organizacija civilnog društva u području
organizacijskog upravljanja i prikupljanja
sredstva te zakonodavnog okvira za
djelovanje organizacija civilnog društva
Najmanje 5 zaposlenika partnerskih
organizacija bit će uključeno u
5 online radionica razmjene
iskustva o prikupljanju sredstva i
zakonodavnom okviru djelovanja
OCD-ova.
2. Radionice izobrazbe članova,
zaposlenika i volontera partnerskih
organizacija u svrhu jačanja njihovih
kapaciteta provedbe aktivnosti obrazovanja
djece i mladih:
· Tehničko crtanje
· 3D modeliranje
· 3D printanje
· Lasersko graviranje i izrezivanje
· Arduino,
· Osmišljavanje edukacijskog kita
· Izrada video uputa
Najmanje 10 polaznika iz
partnerskih organizacija steklo
je nova znanja i vještine
sudjelovanjem u radionicama
čime su ojačali svoje
provedbene kapacitete i
mogućnosti organizacije
novih aktivnosti za korisnike. 
3. Osmišljavanje, izrada i provedba online
programa i radionica:
 · Online radionica izrade makete broda
 · Radionica izrade makete broda uz mentora
Održat će se 2 ciklusa po
10 radionica.
4. Poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici
(organiziranje volonterskih programa)
Razvijanje programa volontiranja u
s uključenih 5 volontera koji su
odradili 150 volonterskih sati.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog saveza brodomaketara.
Više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr, www.esf.hr

Skip to content