ztk-du.hr

Eco & Blue STEM

O projektu:

Projektom Eco & Blue STEM omogućava se stvaranje mreže podrške za jačanje kapaciteta udruga za popularizaciju znanosti istraživanja mora među mladima i općom populacijom uz primjenu prirodoznanstvenog pristupa, praktičnih vježbi i multimedijskih sadržaja.

Projekt provodi Zajednica tehničke kulture Rijeka kroz 2 godine, u suradnji s partnerima: Zajednicom tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije, Centrom tehničke izvrsnosti Tesla, Savezom inovatora PGŽ, Institutom Ruđer Bošković, Agronomskim fakultetom, OŠ Vladimira Nazora Ploče, Gradom Ploče i Općinom Gradac, uz potporu suradničkih institucija OŠ Vladimir Gortan i OŠ Nikola Tesla iz Rijeke te Zaklade za poticanje inovacija i novih tehnologija „Inovacijski laboratorij“.

Naziv projekta: Eco & Blue STEM

Broj ugovora: UP.04.2.1.10.0166

Vrijednost projekta: 274.228,51 € / 2.066.174,71 HRK

Iznos EU sufinanciranja: 233.094,23 € / 1.756.248,50 HRK

Trajanje projekta: 10. kolovoz 2022. – 10. kolovoz 2024.

Financiranje: Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda prijavom na poziv „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“.
Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Kontakt osoba za više informacija:
Tihana Kalčić,
ztk@ztk-rijeka.hr,
051 211 305

Partneri:

Suradnici:

Zaklada za poticanje inovacija i novih
tehnologija „Inovacijski laboratorij“

Cilj projekta:

Stvaranje mreže podrške za jačanje kapaciteta udruga za popularizaciju znanosti istraživanja mora među mladima i općom populacijom uz primjenu prirodoznanstvenog pristupa, praktičnih vježbi i multimedijskih sadržaja. Identificirano je da na nacionalnoj razini ne postoji edukativni STEM program za istraživanje mora za mlade, te je jedan od ciljeva ujedno omogućiti dostupnost istih sadržaja mladima iz tri grada sa smanjenom dostupnošću istih.

AktivnostOčekivani rezultati
1. Organizacija i provedba aktivnosti
jačanja kapaciteta organizacija civilnoga
društva za provedbu programa
popularizacije STEM-a
• Organizirani posjeti STEM centrima
• Ljetna škola jačanja kapaciteta OCD-ova
na projektu za provođenje projekata u
području STEM-a
• Radionica za predstavnike partnera
• Inovativni program za članove projektnog
tima sa svrhom jačanja kapaciteta za
provedbu programa rada s mladima u
STEM području
• Inovativni STEM vodič za popularizaciju
znanosti među mladima namijenjen udrugama
• Izrađen program popularizacije STEM aktivnosti
za udruge na projektu
 
Realizacija aktivnosti posjeta STEM
centrima u Višnjanu i Rovinju, pripremljen
program popularizacije STEM aktivnosti i
inovativni STEM vodič za popularizaciju
znanosti među mladima, održana ljetna
škola za ZTK mentore na projektu i održan
inovativni program omogućavaju jačanje
kapaciteta ZTK Rijeka i Dubrovnik za
popularizaciju znanosti istraživanja mora
među mladima kroz stvaranje suradničke
mreže sa znanstveno istraživačkim
institucijama, lokalnim samoupravama i
tri osnovne škole.
2. Aktivnosti organizacije trajnih postava
inovativnih, interaktivnih sadržaja sa
svrhom popularizacije STEM-a i provedbe
pilot grupa za krajnje korisnike: djecu i
mlade te opću populaciju
• Adaptiranje prostora u okviru udruge
partnera za istraživanje mora i zaštitu
okoliša
• Multimedijski interaktivni vodič koji
omogućuje virtualan obilazak ICIMZ-a,
• Likovna postava multimedijskog/
interaktivnog karaktera
• Trajni postav prostora interpretativnog
centra
• Prezentacije mentora OCD-ova na
projektu prilikom posjeta osnovnoškolaca
Osnivanje Interpretativnog centra za
istraživanje mora i zaštitu okoliša (ICIMZ) u
prostorima ZTK Rijeka omogućava
organizaciju stalnog multimedijskog
postava istraživanja mora i zaštite okoliša
za riječke osnovnoškolce te omogućava
jačanje kapaciteta prijavitelja i OCD
partnera za popularizaciju STEM-a iz
područja biologije i kemije morskog okoliša
u suradnji s partnerima IRB-om i
Agronomskim fakultetom te uz potporu
Prirodoslovnog muzeja u Rijeci
3. Razvoj i provedba višednevnih lokalnih
radionica sa svrhom popularizacije STEM-
a
· Online i pilot edukacije za provođenje
programa Mladi istraživač mora
· Edukacijski programa Mladi istraživač mora
na 6 lokacija
· BLUE STEM virtualni karijerni centar za
mlade
Radionice Mladi istraživač mora jačaju
kapacitete udruga na projektu za
popularizaciju znanosti istraživanja mora i
zaštite morskog okoliša jer omogućavaju
provedbu programa popularizacije znanosti
iz područja biologije i kemije mora u kojima
udruge na projektu do sada nemaju
iskustva.
Za realizaciju istih nužna je suradnja sa
znanstvenim organizacijama kao i sa
školama suradničkim institucijama. BLUE
STEM Karijerni centar omogućit će
popularizaciju znanstvenih zanimanja
među mladima.
4.Razvoj i provedba jednodnevnih
događanja na lokalnoj razini sa svrhom
podizanja svijesti o važnosti STEM-a i
znanstvenim postignućima iz STEM
područja
· Edukacije za mentore za provođenje
programa STEM IRB Labos
· Blue STEM IRB Labos radionice
· Dani Blue STEM-a
· Blue STEM konferencije
· Inovativni morski vikendi “Ja istražujem”
 
Organizirane jednodnevne radionice u
Rijeci, Dubrovniku, Gradcu i Pločama
omogućavaju popularizaciju STEM-a i na
lokacijama gdje su STEM sadržaji
istraživanja mora manje dostupni te kroz
inovativne eksperimente pružaju
osnovnoškolcima mogućnost da upoznaju i
približe se STEM sadržajima. Tri BLUE STEM
konferencije dodatno potiču osnovnoškolce
na sudjelovanje u STEM sadržajima.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Zajednice tehničke kulture Rijeka.
Više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr, www.esf.hr

Skip to content