ztk-du.hr

Korak u sigurnost

O projektu:

Korak u sigurnost je projekt kojim se podiže razina svijesti o važnosti edukacije i pripreme za krizne situacije kako bi cjelokupno društvo bilo spremnije i kako bi na njih učinkovitije odgovaralo. Ranjive skupine najugroženije su tijekom kriza te će se ovim projektom ojačati OCD-ove za rad s njima tijekom i neposredno nakon krize. Dobit će potrebne alate, znanja i vještine te dodatne educirane ljudske kapacitete za uspješno prevladavanje kriznih situacija kroz inovativne prakse.

Udruga za kreativno-održivi razvoj i konkurentnost (KORAK) Dubrovnik provodit će projekt kroz 1 godinu u suradnji s partnerima Zajednicom tehničke kulture Grada Dubrovnik, Centrom za karijere mladih Dubrovnik, Erasmus Student Networkom Dubrovnik, Gradskim društvom Crvenog križa Dubrovnik i Ekološko ronilačkim klubom Ragusa.

Naziv projekta: Korak u sigurnost

Broj ugovora: UP.04.2.1.11.0131

Vrijednost projekta: 66.104.22 € / 498.062,22 HRK

Iznos EU sufinanciranja: 56.188,59 € / 423.352,89 HRK

Trajanje projekta: 2. prosinca 2021 –
2. prosinca 2022.

Financiranje: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda prijavom na poziv „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za potrebe lokalne zajednice.
Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Ekološko ronilački klub Ragusa

Cilj projekta:

Osnaživanje lokalnih OCD-ova za aktivnosti prevencije i saniranja uzroka i posljedica krize u radu s njihovim krajnjim korisnicima. Inovativan pristup ovom problemu reflektira se i na osjećaj sigurnosti šire zajednice. Ovaj je projekt nužan zbog postizanja boljeg i efikasnijeg doprinosa OCD-ova u krizama te zbog bolje organizacije rada na terenu prilikom istih. Povećat će se razina kvalitete upravljanja kriznim situacijama, a civilni će sektor dobiti jasne upute na koji način postupati i voditi brigu o građanima nakon krize. Na ovaj se način osigurava preventivno djelovanje u pogledu krize te se uspostavljaju konkretni programi i planovi za takve situacije. Na samom početku projekta izvršit će se mapiranje potreba i postojećih usluga kako bi se mogle bolje koordinirati ubuduće. Aktivnosti su potpuno relevantne u odnosu na identificirane probleme i potrebe zajednice. Inovativna aplikacija koja će proizaći iz projekta predstavlja iskorak prema brzoj i učinkovitoj komunikaciji između službi civilne zaštite i njihovih članova i volontera. 

AktivnostOčekivani rezultati
1. Aktivnost jačanja kapaciteta OCD-a i
pružanje učinkovitog odgovora na
potrebe lokalne zajednice, posebno
u kriznim situacijama:
· Mapiranje resursa lokalne zajednice
za djelovanje u krizi na području Grada
Dubrovnika
· Popisivanje kontakata svih službi za
zaštitu i spašavanje te lokalnih organizacija
civilnog društva u svrhu umrežavanja i
zajedničkog djelovanja
· Provođenje istraživanja među građanima
o djelovanju civilne zaštite na lokalnoj razini
u svrhu ispitivanja razine povjerenja šire
javnosti u službe civilne zaštite,
· Izrada smjernica za bolju i učinkovitiju
komunikaciju civilne zaštite prema javnosti.
2. Aktivnost organiziranja volonterskih
aktivnosti te menadžment i upravljanje
volonterima te uvođenje inovativnih alata
i mehanizama za razvoj kriznog
volontiranja na lokalnoj razini:
· Edukacija o kriznom volontiranju za
OCD-ove
· Edukacija o kriznom komuniciranju za
volontere i OCD-ove
· Mobilna aplikacija za slanje kriznih i
drugih obavijesti s ciljem uspostave
izravne i učinkovitije komunikacije s
volonterima
· Javna tribina na temu kriznog volontiranja
s predstavljanjem inovativne aplikacije za
angažiranje volontera
· Kampanja za regrutaciju kriznih volontera
· Simulacije krizne situacije
Sve aktivnosti u projektu
namijenjene su lokalnim
OCD-ovima koje će dio
svojeg djelovanja usmjeriti
prema podizanju razine
sigurnosti svojih korisnika
te na taj način ojačati vlastite
kapacitete za djelovanje u
krizi. Projekt je usmjeren
na preventivne aktivnosti
kao što su podizanje svijesti
i edukacije namijenjene za
OCD-ove koji su izravni
korisnici, a samim time utječe
i na širu javnost.
3. Aktivnost organiziranja malih građanskih
akcija kao podrška službama civilne zaštite:
· 10 oznaka sigurnog prostora na području Grada
Dubrovnika u slučaju potresa
· Medijska reportaža obilježavanja sigurnih
mjesta s ciljem informiranja šire javnosti o
potencijalnim kriznim situacijama
· Priručnik na hrvatskom i engleskom jeziku
o ponašanju tijekom i poslije potresa.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost udruge KORAK Dubrovnik.
Više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr, www.esf.hr

Možda te zanima…

Skip to content