ztk-du.hr

Aeroklub Nimbus

21.08.2003. je održana osnivačka skupština aerokluba Nimbus.

Izglasan je statut AeroKluba, donesen plan rada za 2003. godinu, izabrana upravna i nadzorna tijela AeroKluba.

Osnivačkoj skupštini bili su nazočni: Matijaž Bohinc, Robert Fox, Ivana Klečak, Nikola Krtinić, Eugen Miljan, Tonči Peović, Toni Pralas, Anđelko Stanić, Katarina Šilje i Mario Zlovečera.

Objave

Skip to content