ztk-du.hr

Upute za članstvo

Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika

Sukladno članku 16. Statuta Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika udruga tehničke kulture koja djeluje na području Grada Dubrovnika i želi se udružiti u Zajednicu tehničke kulture Grada Dubrovnika treba dostaviti:

 • odluku ovlaštenog tijela o udruživanju udruge u Zajednicu,
 • preslik važećeg rješenja o registraciji, nadležnog državnog tijela,
 • presliku statuta (pravila) ovjerenog od nadležnog državnog tijela za registraciju,
 • popis organa upravljanja udruge,
 • obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku,
 • preslik rješenja RNO- Ministarstva financija,
 • vjerodajnice zastupnika i zamjenika u Zajednici:

Ostale pravne osobe koje se žele udružiti u Zajednicu tehničke kulture Grada Dubrovnika i postati njezinim članom trebaju dostaviti:

 • odluku osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe o udruživanju pravne osobe u Zajednicu,
 • presliku rješenja o registraciji pravne osobe,
 • dokument iz kojega se nepobitno može utvrditi ostvaruje li pravna osoba programe tehničke kulture u  skladu sa Zakonom o tehničkoj kulturi,
 • odluku osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe o imenovanju predstavnika i zamjenika predstavnika  pravne osobe u Zajednici.

Na redovnoj godišnjoj Skupštini Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika održane 19. prosinca 2022. godine jednoglasno je donesena odluka o visini godišnje članarine od 10,00 € za članice Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika.

Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije

Sukladno članku 16. Statuta Zajednice tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije udruga tehničke kulture koja djeluje na području Dubrovačko-neretvanske županije i želi se udružiti u Zajednicu tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije treba dostaviti:

 • odluku ovlaštenog tijela o udruživanju udruge u Zajednicu,
 • preslik važećeg rješenja o registraciji, nadležnog državnog tijela,
 • presliku statuta (pravila) ovjerenog od nadležnog državnog tijela za registraciju,
 • popis organa upravljanja udruge,
 • obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku,
 • preslik rješenja RNO- Ministarstva financija,
 • vjerodajnice zastupnika i zamjenika u Zajednici:

Ostale pravne osobe koje se žele udružiti u Zajednicu tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije i postati njezinim članom trebaju dostaviti:

 • odluku osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe o udruživanju pravne osobe u Zajednicu,
 • presliku rješenja o registraciji pravne osobe,
 • dokument iz kojega se nepobitno može utvrditi ostvaruje li pravna osoba programe tehničke kulture u  skladu sa Zakonom o tehničkoj kulturi,
 • odluku osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe o imenovanju predstavnika i zamjenika predstavnika  pravne osobe u Zajednici.

Na redovnoj godišnjoj Skupštini Zajednice tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije održane 19. prosinca 2022. godine jednoglasno je donesena odluka o visini godišnje članarine od 10,00 € za članice Zajednice tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije.

Skip to content