ztk-du.hr

Što je ZTK?

Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika

Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika je krovna organizacija udruga tehničke kulture s područja Grada. U svom članstvu ZTK GD trenutno (prosinac 2022.) ima 24 udruge tehničke kulture. ZTK GD i njene članice su neprofitne udruge građana.

Koordinator svih djelatnosti tehničke kulture za područje Grada Dubrovnika je ZTK GD. Ona se, između ostaloga, brine za ostvarivanje zajedničkih potreba u tehničkoj kulturi i za usklađivanje potreba svih udruga tehničke kulture na području Grada. To postiže Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi, za koji se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Dubrovnika i ostvarivanjem pojedinačnih programa udruga članica.

Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije

Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije je krovna organizacija udruga tehničke kulture s područja Županije. U svom članstvu ZTK DNŽ trenutno (prosinac 2022.) ima 40 udruga tehničke kulture. ZTK DNŽ i njene članice su neprofitne udruge građana.

Koordinator svih djelatnosti tehničke kulture za područje Dubrovačko-neretvanske županije je ZTK DNŽ. Ona se, između ostaloga, brine za ostvarivanje zajedničkih potreba u tehničkoj kulturi i za usklađivanje potreba svih udruga tehničke kulture na području Županije. To postiže Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi, za koji se sredstva osiguravaju u Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije i ostvarivanjem pojedinačnih programa udruga članica.

ZTK GD i ZTK DNŽ koordiniraju poslove i zadatke udruženih članica tehničke kulture, šire interes za tehničku kulturu među djecom, mladima, radnim ljudima i građanima te podržavaju i animiraju rad članica. Organiziraju akcije, manifestacije i natjecanja iz svih grana tehničke kulture.

Osmišljavaju i priređuju: predavanja, škole, okrugle stolove, izložbe i edukacije svog članstva. Potiču inovatorstvo i stvaralaštvo koje doprinosi unapređenju i širenju tehničke kulture. Zajednice podupiru osnivanje novih udruga tehničke kulture kada za to postoje potrebe.

ZTK GD i ZTK DNŽ poznate su po festivalima i školama, poput: STEM ljeto u Centru za mlade Dubrovnik, Robo.Du Days, Ljetna škola brodogradnje, Ljetni robotički kamp za cure, STEM festival.

Cilj ZTK GD i ZTK DNŽ je obrazovanje, promicanje i popularizacija u području tehničke kulture, među djecom i mladima, kroz organizaciju različitih besplatnih radionica, festivala, škola i drugih aktivnosti koje promiču tehničku kulturu.

Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika je osnovana 1994. godine, a Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije 1995. godine kao pravni sljedbenik Saveza organizacija tehničke kulture “Narodna tehnika” Dubrovnik, koja je djelovala na području bivše općine Dubrovnik.


Tijela Upravljanja

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE GRADA DUBROVNIKA

Vukovarska 16 (pp 52), 20000 Dubrovnik

Predsjednik: Ljubo Nikolić

Tajnik: Tomo Sjekavica

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Vukovarska 16 (pp 52), 20000 Dubrovnik

Predsjednik: Žarko Dragojević

Tajnik: Tomo Sjekavica

Kontakt:

mob +385 99 359 47 67
ztkdubrovnik@gmail.com

ztkdnz@gmail.com

ured: ztk.du@yahoo.com

Skip to content