ztk-du.hr

Postavljeni znakovi s označenim prihvatnim površinama u slučaju potresa u Dubrovniku

U sklopu projekta „Korak u sigurnost“ Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika sudjelovala je u osmišljavanju dizajna i idejnog rješenja znakova koji označavaju prihvatne površine u slučaju potresa. Izrađen je 3D model znaka, nakon čega je 10 znakova isprintano na 3D printerima. U prvoj fazi označavanja se postavljaju znakovi na 10 prihvatnih površina, a upravo je Dubrovnik prvi grad u Hrvatskoj s ovakvim oznakama. Osim 3D printanog dijela na znaku se nalazi i QR kod s poveznicom na kartu s ostalim prihvatnim površinama i evakuacijskim koridorima.

Prihvatna mjesta odredila je Civilna zaštita Grada Dubrovnika, a lokacije na kojima su znakovi namijenjeni za što bržu evakuaciju građana su: u ulici Frana Supila kod hotela Argentina, ulici Iza Grada (parking ispod žičare), u Bogišićevom parku, u Gospinom polju, u ulici Roka Mišetića kod OB Dubrovnik, Ulici Mata Vodopića, Iva Dulčića, Obali Ivana Pavla II u Sustjepanu te Vinogradarskoj ulici u Mokošici.

Cilj projekta „Korak u sigurnost“ je podizanje razine svijesti o važnosti edukacije i pripreme za krizne situacije kako bi cjelokupno društvo bilo spremnije i kako bi na njih učinkovitije odgovaralo. Nositelj projekta je Udruga za kreativno-održivi razvoj i konkurentnost, KORAK Dubrovnik uz partnere Zajednicu tehničke kulture Grada Dubrovnika, Udrugu Erasmus Student Network Dubrovnik, Udrugu Centar za karijere mladih Dubrovnik, Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik i Ekološko ronilački klub Ragusa.

Projekt je financiran u sklopu poziva UP.04.2.1.11 Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice bespovratnim sredstvima u ukupnom iznosu od 498.062,22 kuna, od kojih je 423.352,89 kuna sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda, a 74.709,33 kune iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Skip to content