ztk-du.hr

Polaznici radionica izrađivali maketu trajekta koju će nadograđivati u nadolazećim radionicama

Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika i Modelarski institut Nave Dumins započeli su
ciklus od pet radionica izrade makete trajekta za dvije grupe polaznika u Centru za mlade
Dubrovnik.

Prvu radionicu održao je Mladen Mitić iz Nave Dumins-a u utorak 13. lipnja, a za drugu grupu polaznika Matija Miloslavić iz Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika održao je radionicu u srijedu 14. lipnja.

Za početak polaznici su izradili makete trajekta od šperploče. U sljedećim radionicama stavljat će kartonsku oplatu te će, nakon obuke o osnovama 3D modeliranja i 3D printanja, dodavati 3D printane dijelove na model trajekta. Proći će i kroz osnove Arduina, te će povezati Arduino i elektroničke komponente, poput Led dioda, na model trajekta. S ovim ciklusom radionica kombiniraju se razne grane tehničke kulture, od brodomaketarstva, aditivnih tehnologija 3D printa, te Arduino tehnologije.

Ciklus radionica izrade makete trajekta organizirali su Zajednica tehničke kulture Grada
Dubrovnika i Modelarski institut Nave Dumins u sklopu projekta Od vizije do modela.
Ukupna vrijednost projekta je 60.649,82 € / 456.966,06 HRK. Projekt je sufinancirala
Europska unija iz Europskog socijalnog fonda kroz poziv „Jačanje kapaciteta organizacija
civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“ iznosom od 51.552,35 € / 388.421,15 HRK.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Hrvatskog saveza brodomaketara.

Skip to content