ztk-du.hr

Javni poziv za predlaganje projekata i programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2024. godinu

Na temelju članka 36. Statuta Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika i na temelju članka 13. Odluke financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 23/18. i 11/19.), Izvršni odbor Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika na 1. sjednici Izvršnog odbora Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika održanoj elektronskim putem od 26.02.2024. do 28.02.2024. godine raspisao je Javni poziv za predlaganje projekata i programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2024. godinu.

KLASA: 630-01/24-02/05
UR. BROJ: 6/1-2-24-04/01
Dubrovnik, 28. veljače 2024. godine

Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom dostupan je na web stranicama Grada Dubrovnika i Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika.

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika u 2024. godini za djelatnost subjekata tehničke kulture osiguran je iznos od 45.000,00 EUR (četrdesetpettisućaeurainulacenta). Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ostvariti po pojedinom projektu/programu je 300,00 EUR (tristoeura), a najveći iznos po projektu/programu je 3.000,00 EUR (tritisućeeura). Okvirni broj subjekata tehničke kulture s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekata temeljem ovog Javnog poziva jest do 20. Okvirni broj projekata/programa koje će Grad Dubrovnik putem ovog Javnog poziva financirati jest do 40.

Javni poziv je otvoren od dana 29. veljače 2024. godine do 31. ožujka 2024. godine.

Dokumenti

 • odluka o objavi javnog poziva
 • tekst javnog poziva
 • upute za prijavitelje
 • obrazac opisa projekta/programa
 • obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • obrazac izjave o projektima/programima Organizacije financiranih iz javnih izvora
 • obrazac izvoditelja aktivnosti
 • obrazac proračuna projekta/programa
 • obrazac izjave o partnerstvu
 • obrazac životopisa voditelja projekta/programa
 • obrazac za provjeru formalno-pravnih uvjeta prijave
 • obrazac za ocjenjivanje projekta/programa

Dokumenti za izvještaj:

 • opisni izvještaj projekta/programa
 • financijski izvještaj projekta/programa
Skip to content