ztk-du.hr

Slikovnica “Nije strava provesti dan bez ekrana”

ISBN 978-953-49744-2-1 (tvrdi uvez)

CIP zapis dostupan u računalnom Skupnom katalogu hrvatskih knjižnica pod brojem 581522069. (tiskano izdanje)

ISBN 978-953-49744-3-8 (pdf)

CIP zapis dostupan u računalnom Skupnom katalogu hrvatskih knjižnica pod brojem 581524079. (pdf)

Nakladnik:
Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika
Vukovarska 16 (pp 52)
20000 Dubrovnik
www.ztk-du.hr

Za nakladnika:
Tomo Sjekavica

Partneri:
Sveučilište u Dubrovniku, Dječji vrtići Dubrovnik i Dječji vrtić Pčelica

Ideja:
Tomo Sjekavica, Nikolina Potrebica, Alma Džanović Mateljan, Severina Hađija

Tekst:
Alma Džanović Mateljan, Severina Hađija

Lektura:
Nikolina Kuraica

Korektura:
Nikolina Potrebica

Ilustracije:
Dubravka Tullio

Grafičko oblikovanje i dizajn:
Božo Prlenda

Tehnički urednik:
Tomo Sjekavica

Tisak:
Cerovski d.o.o.
Eugena Podaupskog 4
10000 Zagreb
Naklada: 500 komada
Dubrovnik, prosinac 2022.

Umnožavanje i distribucija ove slikovnice ili njezinih dijelova u bilo kojem obliku nisu dopušteni bez prethodnog pisanog odobrenja nakladnika.

Ova slikovnica je nastala u sklopu projekta (e)odrastanje. Izdavanje slikovnice omogućeno je sredstvima javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika.

slikovnicaNijeStravaProvestiDanBezEkrana2

Skip to content