ztk-du.hr

Pogledajte filmove nastale na 19. Ljetnoj školi filma Šipan


Ove godine na radionicama 19-te Ljetne škole filma Šipan je sudjelovalo ukupno 55 djece uzrasta od 9 do 15 godina. Polaznici su bili raspoređeni u četiri radionice, iz kojih su nastala 4 nova filma.

Na radionici animiranog filma koju je vodila Lorena Ivanović je nastao film „Žabica“. Polaznici radionice su bili: Dora Bašić, Ivana Skračić, Mara Đurović, Ante Barišić, Paula Lešević, Roko Lešević, Nika Begonja, Niko Dubčić, Nina Laptalo, Luca Compagnoni, Elena Compagnoni i Nika Jarnević.

“Žabica” – animirani film – 19.LJŠFŠ 2022

Film „Superboč“ je nastao na radionici Filmska početnica. Polaznici radionice su bili: Mara Koncul, Lara Zulić, Tesa Marčinko, Matej Matić, Marinela Urđević, Mihael Bogdan, Mario Surjan, Matea Curić , Đive Kevo, Antonia Zelen, Antonia Dusper, Mara Cvjetković, Toni Filipi i Luka Marković Voditelji filmske početnice: Katarina Madirazza i Petar Lebinec.

“Superboč” – filmska početnica – 19.LJŠFŠ 2022

Još su se održale dvije radionice igranog filma. Za mlađe polaznike radionicu su vodili Bojana Momirović i Nikola Kapidžić, a polaznici su bili: Pero Boroje, Andrea Đurović, Nika Bibica, Ante Urđević, Antun Cvjetković, Ea Vetma, Iris Kapidžić, Sara Berdovi, Panthea Atabeyki, Katarina Barakat, Miko Matić, Lucija Sentić, Lovro Simunović. Oni su napravili film “Povratak Šipana”.

“Povratak Šipana” – igrani film – 19. LJŠFŠ 2022

Na drugoj radionici igranog filma su sudjelovali: Bruno Tošović, Ema Liban, Klara Bašić, Leona Ivanović, Lara Marčinko, Đivo Dobud, Petra Bibica, Lana Barišić, Diana Barišić, Ela Muhoberac, Ivan Marković, Maro Simunović, Toma Marušić i Karlo Radić. Radionicu su vodili Jura Troje i Noa Nikolić iz udruge Kaoooss Zagreb. Na toj radionici je nastao film „Elizabeta II.“.

“Elizabeta II.” – igrani film – 19. LJŠFŠ 2022

Producenti sva četiri filma su Miro Bronzić i Nils Neubert.

Škola filma Šipan je 19-tu Ljetnu školu filma Šipan održala u s partnerima te pod pokroviteljstvom Grada Dubrovnika, Dubrovačko-neretvanske županije, Ministarstva kulture, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-a, Hrvatskog audiovizualnog centra, Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika, Zajednice tehničke kulture Dubrovačko neretvanske županije te Turističke zajednice Grada Dubrovnika. Popratni kino program je organiziran u suradnji sa samim autorima, producentskim kućama i partnerom Kinematografi Dubrovnik.

Skip to content