ztk-du.hr

Rezultati Javnog poziva za predlaganje projekata i programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada za 2023. godinu

Nakon provedenog Javnog poziva za predlaganje projekata i programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2023. godinu, na temelju članka 13. Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br.23/18. i 11/19.), Povjerenstvo za ocjenjivanje projekata, programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2023. godinu koje je imenovano na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (21.03.2023.), na svojoj drugoj sjednici održanoj dana 24. srpnja 2023. godine donijelo je

Odluku o financiranju projekata i programa u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2023. godinu

Po provedenom Javnom pozivu za predlaganje projekata i programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2023. godinu, Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika sufinancirat će sljedeće projekte (sortirano po datumu i vremenu pristizanja prijave): 

NAZIV UDRUGEOIBNAZIV PROJEKTAODOBRENI IZNOS
MODELARSKI
INSTITUT
NAVE DUMINS
04965097917PROMOCIJA
BRODOMAKETARSTVA
GRADA
DUBROVNIKA I
DUBROVAČKO-
NERETVANSKE ŽUPANIJE
1.660,72 €
MODELARSKI
INSTITUT
NAVE DUMINS
04965097917ŠKOLA
MODELARSTVA
1.835,29 €
ŠKOLA FILMA
ŠIPAN
9798686277720. JUBILARNA
LJETNA ŠKOLA
FILMA ŠIPAN
1.643,27 €
RONILAČKI KLUB
DUBROVNIK
93711754722PROMOCIJA
RONJENJA I
EKOLOGIJE ZA
MLAĐE UZRASTE
1.146,90 €
RONILAČKI KLUB
DUBROVNIK
93711754722TEČAJ RONJENJA
CIVILNA ZAŠTITA I
HGSS
1.283,29 €
RONILAČKI KLUB
DUBROVNIK
93711754722EKO AKCIJE
ČIŠĆENJA
PODMORJA
1.309,33 €
AUDIOVIZUALNI
CENTAR
DUBROVNIK
46737791966EMBASSY 516 –
TRANS.
1.702,78 €
AUDIOVIZUALNI
CENTAR
DUBROVNIK
46737791966KULTURNO-
UMJETNIČKI
GODIŠNJI CIKLUS
1.599,46 €
AUDIOVIZUALNI
CENTAR
DUBROVNIK
46737791966ANSAMBL IZAE1.661,46 €
AEROKLUB
NIMBUS
28243122209MOTORNA
SEKCIJA
1.521,35 €
AEROKLUB
NIMBUS
28243122209PADOBRANSTVO I
ZRAKOPLOVNO
JEDRILIČARSTVO
1.606,90 €
AEROKLUB
NIMBUS
28243122209MODELARSTVO I
PARAJEDRILIČARSTVO
1.578,11 €
HRVATSKO
PLANINARSKO
DRUŠTVO
SNIJEŽNICA
67705862032KORIŠTENJE
SIDRENOG VIJKA
U SPELEOLOGIJI
1.820,68 €
HRVATSKO
PLANINARSKO
DRUŠTVO
SNIJEŽNICA
67705862032SEMINAR O
TOPOGRAFSKOM
SNIMANJU
SPELEOLOŠKIH
OBJEKATA
1.711,05 €
HRVATSKO
PLANINARSKO
DRUŠTVO
SNIJEŽNICA
67705862032OPĆA
PLANINARSKA
ŠKOLA, 2023.
1.880,50 €
MARITIMO
RECYCLING
88901190107MORSKA
PLASTIKA I
RECIKLIRANJE
1.621,89 €
DRUŠTVO
BRODOMODELARA
“ARGOSY”
87949318013ŠKOLA
BRODOMODELARSTVA
1.750,66 €
DRUŠTVO
BRODOMODELARA
“ARGOSY”
87949318013DRŽAVNO
NATJECANJE
BRODOMAKETARA
RIJEKA 2023.
1.703,79 €
FOTOKLUB
MARIN GETALDIĆ
35434741967OPREMANJE
KLUBA ZA
RADIONICE I IZLOŽBE
1.462,80 €
INFORMATIČKI
KLUB FUTURA
88236307777STEM RADIONICE2.011,61 €
INFORMATIČKI
KLUB FUTURA
88236307777ŠARENI
STRUJNI KRUG
1.979,15 €
INFORMATIČKI
KLUB FUTURA
88236307777CENTAR
ROBOTIKE
2.006,85 €
DRUŠTVO
PEDAGOGA
DNŽ
09858445956MODELARSKA
LIGA 2023
1.921,47 €
DRUŠTVO
PEDAGOGA
TEHNIČKE
KULTURE
DNŽ
09858445956TEHNIČKA 2023A1.927,00 €
DRUŠTVO
PEDAGOGA
DNŽ
09858445956ROBOCUP –
DRŽAVNO,
EUROPSKO I
SVJETSKO
NATJECANJE
1.942,50 €
KINO VIDEO
KLUB DUBROVNIK
31073884667KREATIVNA
INFORMATIKA UZ
ABLETON LIVE
1.510,19 €
  UKUPNO      43.799,00 €

Projekti koji nisu prešli bodovni prag:

NAZIV UDRUGEOIBNAZIV PROJEKTA
AERO KLUB DUBROVNIK12258760401TRENAŽNI LETOVI PILOTA AVIONA

Rok za žalbe je 8 (osam) dana.

KLASA: 630-01/23-02/70

UR.BROJ: 6/1-2-23-01/02

Dubrovnik, 24. srpnja 2023.

Skip to content