ztk-du.hr

Javni poziv za predlaganje projekata i programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu

Izvršni odbor Zajednice tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije na temelju članka 36. Statuta Zajednice tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije i na temelju članka članka 7. Pravilnika o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje financijskih sredstava javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, br. 12/15.), na 2. sjednici Izvršnog odbora Zajednice tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije održanoj elektronskim putem e-mailom od srijede 06.03.2024. do petka 08.03.2024. godine raspisao je Javni poziv za predlaganje projekata i programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu.

KLASA: 630-01/24-01/09
UR. BROJ: 6/1-1-24-04/04
Dubrovnik, 08. ožujka 2024. godine

Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom dostupan je na web stranicama Dubrovačko-neretvanske županije i Zajednice tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije u 2024. godini za djelatnost subjekata tehničke kulture osiguran je iznos od 17.150,00 (sedamnaesttisućastopedeseteura) EUR. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ostvariti po pojedinom projektu/programu je 300,00 (tristoeura) EUR, a najveći iznos po projektu/programu je 3.000,00 (tritisućeeura) EUR.

Javni poziv otvoren je od dana 08. ožujka 2024. godine do 08. travnja 2024. godine.

 • odluka o objavi javnog poziva
 • tekst javnog poziva
 • upute za prijavitelje
 • obrazac opisa projekta/programa
 • obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • obrazac izjave o projektima/programima Organizacije financiranih iz javnih izvora
 • obrazac izvoditelja aktivnosti
 • obrazac proračuna projekta/programa
 • obrazac izjave o partnerstvu
 • obrazac životopisa voditelja projekta/programa

Obrasci za provjeru i ocjenjivanje

 • obrazac za provjeru formalno-pravnih uvjeta prijave
 • obrazac za ocjenjivanje projekta/programa

Dokumenti za izvještaj:

 • opisni izvještaj projekta/programa
 • financijski izvještaj projekta/programa
Skip to content