ztk-du.hr
Ragusa-edukacija mapiranje

Započela edukacija volontera RAGUsa 2.0

Informatički klub Futura i Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika u sklopu projekta RAGUsa 2.0 – Razvoj kApaciteta gradskih Udruga, izrađuju Bazu geo-lokacija pristupačnih za osobe u invalidskim kolicima. Održana je uvodna radionica te je započeta edukacija volontera, nakon koje počinje individualno kartiranje, odnosno prikupljanje podataka na terenu o dostupnim i nedostupnim objektima i preprekama za osobe u invalidskim kolicima. Podaci će se prikupljati do 1. studenog preko mobilne aplikacije koju su volonteri/ke instalirali na svojim pametnim telefonima. Za prikupljanje podataka bit će raspoređeni prema mjestu stanovanja, a u svakom trenutku imat će pristup video materijalima kao vodičima za proces terenskog prikupljanja podataka.

Ako nam se još netko želi priključiti i pomoći u mapiranju Grada do 1. studenog može se prijaviti na: www.ztk-du.hr/ragusa-volonteri/

Bazu geo-lokacija prisutpačnih za osobe u invalidskim kolicima izrađuju Informatički klub Futura i Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika u sklopu projekta RAGUsa 2.0 – Razvoj kApaciteta Gradskih Udruga. Ukupna vrijednost projekta je 489.942,86 HRK. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda kroz poziv „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“ iznosom od 416.451,43 HRK.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Zajednice tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije.

Skip to content