ztk-du.hr

Pomozi nam mapirati grad za izradu Baze geo-lokacija pristupačnih za osobe u invalidskim kolicima

Pomozi nam mapirati grad za izradu Baze geo-lokacija pristupačnih za osobe u invalidskim kolicima. Mapiranje je jednostavno, a naučimo te kako mapirati lokacije preko mobilne aplikacije.

Informatički klub Futura i Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika u sklopu projekta RAGUsa 2.0 – Razvoj kApaciteta Gradskih Udruga, izrađuju Bazu geo-lokacija pristupačnih za osobe u invalidskim kolicima. Za što bolju i točniju bazu potrebni su na volonteri za prikupljanje prostornih podataka.

Volonter/ka će raditi na terenu i sakupljati informacije o dostupnim i nedostupnim objektima te preprekama za osobe u invalidskim kolicima za potrebe kreiranja baze i web aplikacije geo – lokacija pristupačnih za osobe u invalidskim kolicima unutar projekta RAGUsa 2.0. Podaci bi se prikupljali preko mobilne aplikacije koja bi se instalirala na pametnom telefonu volontera/ke.

Volonteri će proći uvodnu radionicu i edukaciju nakon koje će započeti prikupljanje podataka na terenu. Volonteri će u svakom trenutku imati pristup i video materijalima kao vodičima za proces terenskog prikupljanja podataka. Volonteri će za prikupljanje biti raspoređeni prema mjestu stanovanja, koje će biti kriterij odabira volontera. Mapiranje će se provoditi kroz rujan.

Prijava volontera na: www.ztk-du.hr/ragusa-volonteri/

Bazu geo-lokacija prisutpačnih za osobe u invalidskim kolicima izrađuju Informatički kluib Futura i Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika u sklopu projekta RAGUsa 2.0 – Razvoj kApaciteta Gradskih Udruga. Ukupna vrijednost projekta je 489.942,86 HRK. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda kroz poziv „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“ iznosom od 416.451,43 HRK.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Zajednice tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije.

Skip to content