ztk-du.hr

Održana radionica robotike za polaznice Ljetnog robotičkog kampa za cure

Iako je Ljetni robotički kamp za cure službeno završio u petak radionicom lemljenja, zbog velike zainteresiranosti cura za robote, u utorak 8. kolovoza održana je i radionica robotike te su podijeljene diplome polaznicama. Koristeći aplikacije na tabletima cure su upravljale Robomaster i Dash & dot robotima, a posebna atrakcija bio je humanoidni robot Nao s kojim su polaznice pričale na engleskom jeziku, davale mu naredbe i šetale s njim.

Ljetni robotički kamp za cure su organizirali Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika i Women in Tech Croatia u suradnji s Pomorsko-tehničkom školom Dubrovnik, Centrom za mlade Dubrovnik, Informatičkim klubom Futura, Sveučilištem u Dubrovniku i Tvornicom ugljenografitnih i elektrokontaktnih proizvoda TUP d.d.

Skip to content