ztk-du.hr

Radionice robotike i progrmiranja bez ekrana u Cavtatu i Pločama

U Kući Bukovac u Cavtatu koja djeluje u sastavu Muzeja i galerija Konavala održat će se četiri besplatne radionice robotike i programiranja bez ekrana. Radionice su namijenjene djeci od pet godina, predškolcima i učenicima nižih razreda osnovnih škola. Radionice će se održati u srijedu, 24. lipnja, prva s početkom u 16 sati, a druga u 17 sati, te u srijedu 01. srpnja u 16 i 17 sati.

Za radionice u Cavtatu se potrebno prijaviti preko ove poveznice: www.futura.com.hr/kucaBukovac-prijava/

U prostorijama Poduzetničkog inkubatora Ploče koji djeluje u sklopu Centra za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije, na adresi Crna rika 7A održati će se radionica na temu Robotike u petak 26. lipnja 2020. u 10:00 sati.

Za radionice u Pločama se potrebno prijaviti preko ove poveznice: www.futura.com.hr/robotika-prijava

Na radionici će se prikazati i predstaviti razni roboti, a polaznici će programirati Cubetto robote. Cubetto set se sastoji od malog drvenog robota naziva Cubetto, koji omogućuje davanje naredbi s blokovima (pločicama) koje se slažu na Cubetto kontrolnu ploču. Prema zadanim naredbama se Cubetto robot kreće. Na radionicama se polaznike uči razvijanju računalnog razmišljanja i programiranju bez korištenja ekrana.

Radionice robotike i programiranja bez ekrana održavaju Informatički klub Futura i Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije i Grada Dubrovnika, u suradnji s Laboratorijem za inteligentne autonomne sustave (LARIAT) sa Sveučilišta u Dubrovniku, te s Muzeji i galerije Konavala i Centrom za poduzetnišvo Dubrovačko-neretvanske županije.

Radionice robotike se održavaju u sklopu  Europskog tjedna robotike 2020Europskog tjednaprogramiranja 2020.

Dječji vrtići, osnovne škole i druge ustanove koje se žele priključiti projektu i žele da se kod njih održi jedna ili više radionica mogu se javiti na e-mail adresu od Future ili ZTK DNŽ i GD: futura.dubrovnik@gmail.com ili ztkdubrovnik@gmail.com radi dogovora oko termina radionice.

Skip to content