ztk-du.hr

Obuka mentora – Radionica robotike

Radionica robotike za članove informatičkog kluba je održana u Dubrovniku od 27.9. do 28.9. u trajanju od 16 sati. Svaki polaznik radionice je dobio upute i smjernice kako se može raditi robotika sa djecom i mladima u Udrugama i Klubovima.

Voditelj radionice Ivica Kolarić, univ.dip.ing., a polaznici su:

1. Nikša Vlahušić, mag.ing.comp
2. Marko Dugandžić, mag.ing.el.
3. Igor Krmek, mag.ing.el.
4. Mihael Lobrović, mag.ing.mech.
5. Andro Drašković, mag.ing.el.
6. Mato Đović, univ.bacc.ing.comp.
7. Robert Kalačić, sudent elektrotehnike
8. Toni Jurjević, sudent elektrotehnike

Za organizaciju ove radionice zaslužni su: Jelena Vlahović, prof. , Tomo Sjekavica, mag.ing.comp. i dr.sc. Mario Miličević.

Program:

• Konstrukcija robotskih kolica
• Ožičenje robotskih kolica, povezivanje sa računalom
• Instaliranje softvera za Robo sučelje
• Simulacija u RoboPro
• Osnovne vježbe sa robotskim kolicima
• Upoznavanje i korištenje ultrazvučnih senzora
• Upoznavanje i korištenje infracrvenih senzora
• Upoznavanje sa pravilima kategorije Rescue A Primary i Secondary
• Upoznavanje sa pravilima kategorije Rescue B
• Upoznavanje sa pravilima kategorije RoboDance

Polaznici ove radionice predstavit će svoj Centar robotike u subotu, 4.listopada 2014. na Kampusu Sveučilišta u Dubrovniku.

Jelka Hrnjić, prof.
Hrvatsko društvo za robotiku

Skip to content