ztk-du.hr

Natječaj

Dubrovački foto klub „Marin Getaldić“ raspisuje natječaj za sudjelovanje na izložbi fotografija pod nazivom „Dalmatinski koluri“. Tema izložbe je dalmatinski motiv u širem smislu: pejzaž, veduta, marina, arhitektura, portret, zbivanja, tradicija, običaji, narodne nošnje i sve drugo što je svojstveno za određeni dalmatinski kraj. Na natječaju mogu sudjelovati svi fotografi s prebivalištem u Republici Hrvatskoj slanjem od jedne do četiri svoje fotografije na zadanu temu. Fotografije se šalju isključivo u digitalnom obliku preko za to predviđene forme koju možete pronaći na stranici foto kluba Marin Getaldić. Fotografije će ocjenjivati međunarodni ocjenjivački sud. Kotizacija iznosi 50 kuna po autoru. Osiguran je bogati fond nagrada. Detalje natječaja možete pročitati na Internet stranici kluba.

Skip to content