ztk-du.hr

Slikovnica Nije strava provesti dan bez ekrana predstavljena i u Dječjem vrtiću Ston

Nakon DV Opuzen i Slano , slikovnica Nije strava provesti dan bez ekrana predstavljena je i u Dječjem vrtiću Ston. Slikovnicu je odgojiteljicama predstavila jedna od autorica teksta Alma Džanović Mateljan, edukacijska rehabilitatorica iz Dječjih vrtića Dubrovnik, koja je održala i predavanje “Pametno s ekranima u ranoj dobi”. Nakon toga uslijedilo je predavanje za roditelje “Utjecaj elektroničkih medija na rani razvoj i zdravlje djece” kojeg je održala Matija Čale Mratović, dr.med. specijalist školske medicine.

Slikovnica je nastala u sklopu kontinuiranog projekta (e)odrastanje kojeg zadnje dvije godine Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika provodi u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku, Dječjim vrtićima Dubrovnik i Dječjim vrtićem Pčelica kroz niz aktivnosti (predavanja, radionica, anketa,…) za djecu, roditelje, odgojitelje i učitelje. Izrada i tisak slikovnice je omogućen kroz Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika.

Skip to content