ztk-du.hr

Rezultati Javnog poziva Tehnička kultura – Grad Dubrovnik za 2019. godinu

Nakon provedenog Javnog poziva za predlaganje projekata, programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2019. godinu, na temelju članka 13. Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br.23/18), a prema prijedlogu Povjerenstva za ocjenjivanje projekata, programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2019. godinu koje je imenovano na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (12.03.2019.), Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika sufinancirat će sljedeće projekte (sortirano po nazivu udruge):

NAZIV UDRUGE

OIB

NAZIV PROJEKTA

ODOBRENI IZNOS

AERO KLUB DUBROVNIK

12258760401

TRENAŽNI LETOVI PILOTA AVIONA

    14.650,00 kn


AERO KLUB NIMBUS


28243122209

 

GODIŠNJI REDOVNI PROGRAM AEROKLUBA NIMBUS

    14.650,00 kn

AERO KLUB NIMBUS


28243122209

 

MAKETARSTVO I ZRAKOPLOVNA BAŠTINA


 

    15.550,00 kn

AERO KLUB NIMBUS


 28243122209

PADOBRANSTVO I PARAJEDRILIČARSTVO U DUBROVNIKU


 

    15.340,00 kn

AUDIOVIZUALNI CENTAR DUBROVNIK


 6737791966

DVODNEVNI FESTIVAL: “REVITALIZACIJA VINILA”

    11.640,00 kn


AUDIOVIZUALNI CENTAR DUBROVNIK


46737791966

 


 

EKSPERIMETNALNI AUDIOVIZUALNI URADAK / PROJEKT “VERZIJA 12”


    12.110,00 kn

AUDIOVIZUALNI CENTAR DUBROVNIK


46737791966


GODIŠNJI PROGRAM UDRUGE – “INTERDISCIPLINART”


    13.050,00 kn

CENTAR TEHNIČKE KULTURE GRADA DUBROVNIKA


50277563552


 LEGO EDUKACIJA “OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE 2019”


    14.250,00 kn


 

DRUŠTVO BRODOMODELARA ARGOSY


 

87949318013


 

1. ŠKOLA BRODOMODELARSTVA

    13.300,00 kn


DRUŠTVO BRODOMODELARA ARGOSY

87949318013

DRŽAVNO NATJECANJE BRODOMAKETARA I POSJETA POMORSKIM MUZEJIMA. REKONSTRUKCIJA I IZRADA DUBROVAČKIH POVIJESNIH BRODOVA

    11.990,00 kn

DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE DNŽ

 

9858445956

 

 MODELARSKA LIGA 2019

 

16.230,00 kn
 

DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE DNŽ

 
 

9858445956


 TEHNIČKA 2019A

 


    14.410,00 kn

 
FOTOKLUB MARIN GETALDIĆ 35434741967
 

FOTOTEČAJ MAKRORADIONICE

 

       6.840,00 kn

 
 

FOTOKLUB MARIN GETALDIĆ

35434741967  

MOJ OSJEĆAJ ZA MORE


    13.630,00 kn

 

HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO SNIJEŽNICA

 
 

67705862032

 


 

PLANINARSKE ŠKOLE 2019. – PROMICANJE ZDRAVOG I AKTIVNOG NAČINA ŽIVOTA

 
 

    13.980,00 kn

 

INFORMATIČKI KLUB FUTURA

88236307777


 

CENTAR ROBOTIKE

 


 

    15.800,00 kn

 

INFORMATIČKI KLUB FUTURA

88236307777
LEMIONICA

    14.950,00 kn


INFORMATIČKI KLUB FUTURA


 88236307777

LIGA PROGRAMIRANJA

 

      15.440,00 kn

 


 

MODELARSKI INSTITUT NAVE DUMNIS

 


 

4965097917

 


 

MODELARI – UMREŽIMO S(V)E

 


 

    15.480,00 kn


 

MODELARSKI INSTITUT NAVE DUMNIS

 


 

4965097917

 


 

MODELARSKI CENTAR

 


 

    15.780,00 kn

 


 

MODELARSKI INSTITUT NAVE DUMNIS

 


 

4965097917

 


 

PROMOCIJA DUBROVAČKOG BRODOMAKETARSTVA KROZ NATJECANJA I IZLOŽBE

 


 

    14.750,00 kn

 


 

RONILAČKI KLUB DUBROVNIK

 


 

93711754722

 


 

EKO-AKCIJE ČIŠĆENJA PODMORJA

 


 

    13.020,00 kn

 


 

RONILAČKI KLUB DUBROVNIK

 


 

93711754722

 


 

TEČAJ RONJENJA R2 HGSS

 


 

    13.600,00 kn

 


UDRUGA INOVATORA DNŽ

 


 

35233192069

 


 

AUTOMOBIL NA SOLARNI POGON

 

 

    14.380,00 kn


 

UDRUGA INOVATORA DNŽ

 


 

35233192069

 


 

RAZVOJ PRVOG DUROVAČKOG ELEKTRIČNOG BICIKLA “MOTUS BIKES”

 


 

    15.180,00 kn

 


Rok za žalbe je 8 (osam) dana.

Skip to content