ztk-du.hr

Javni poziv za predlaganje projekata i programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. godinu

Na temelju članka 7. Pravilnika o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje financijskih sredstava javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije, Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje Javni poziv za predlaganje projekata i programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. godinu  

UR.BROJ: 6/1-1-20-01/01

KLASA: 630-01/20-01/01

Dubrovnik, 12. veljače 2020.


Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom dostupan je na web stranicama Dubrovačko-neretvanske županije i Zajednice tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije. Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva iznosi 119.000,00 (stodevenaesttisuća) kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ostvariti po pojedinom projektu/programu/manifestaciji je 2.000,00 (dvijetisuće) kuna, a najveći iznos po programu/projektu je 20.000,00 (dvadesettisuća) kuna.   Javni poziv je otvoren od dana 12. veljače 2020. godine do 13. ožujka 2020. godine.


Dokumenti:

Skip to content