ztk-du.hr

Slikovnica Nije strava provesti dan bez ekrana predstavljena i u Dječjem vrtiću Opuzen

U Dječjem vrtiću Opuzen 30. ožujka predstavljena je slikovnica Nije strava provesti dan bez ekrana. Slikovnicu je predstavila jedna od autorica psihologinja Severina Hađija, koja je održala predavanje na temu “Pametno s ekranima u ranoj dobi”, namijenjeno za odgojitelje Dječjeg vrtića Opuzen. Nakon toga je uslijedilo predavanje za roditelje “Utjecaj elektroničkih medija na rani razvoj i zdravlje djece” kojeg je održala Matija Čale Mratović, dr.med. specijalist školske medicine.

Slikovnica je nastala u sklopu kontinuiranog projekta (e)odrastanje kojeg zadnje dvije godine Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika provodi u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku, Dječjim vrtićima Dubrovnik i Dječjim vrtićem Pčelica kroz niz aktivnosti (predavanja, radionica, anketa,…) za djecu, roditelje, odgojitelje i učitelje. Izrada i tisak slikovnice je omogućen kroz Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika.

Skip to content