ztk-du.hr

Održana radionica korištenja sustava za videokonferencije Zoom u sklopu RAGUsa 2.0 projekta

Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije je u petak 8. srpnja započela sa ciklusom od 7 besplatnih online radionica za uspostavljanje Home Officea u sklopu projekta RAGUsa 2.0 – Razvoj kApaciteta Gradskih Udruga. Ovaj ciklus radionica je namijenjen za predstavnike udruga. 

Na prvoj radionici smo prošli kroz korištenje sustava za videokonferencije Zoom, na kojoj su sudjelovali predstavnici Zajednice tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije, Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika, Informatičkog kluba Futura, Udruge za razvoj civilnog društva Bonsai, Udruge za mlade Maro i Baro, te Udruge za mlade Orlando.

Nastavak ciklusa se očekuje od rujna, kada će se odraditi preostale teme korištenja uredskih aplikacija (obrada teksta, tablični izračuni i prezentacije), te vođenje profila i stranica udruga na društvenim mrežama. Na taj način će se polaznici pripremiti za online poslovanje i uspostavljanje home office-a.

Ciklus online radionica za uspostavljanje Home Officea organizira Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije u sklopu projekta RAGUsa 2.0 – Razvoj kApaciteta Gradskih Udruga. Ukupna vrijednost projekta je 489.942,86 HRK. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda kroz poziv „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“ iznosom od 416.451,43 HRK.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Zajednice tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije.

Skip to content