ztk-du.hr

Na online predavanjima o sigurnosti na Internetu prisustvovalo više od 300 roditelja i odgojitelja

Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika u suradnji s Dječjim vrtićima Dubrovnik organizirala je u ponedjeljka 20. prosinca i u utorak 21. prosinca dva online predavanja u sklopu projekta „(e)odrastanje – izazovi i mogućnosti“. Na predavanjima je prisustvovalo više od 300 roditelja i odgojitelja.

U ponedjeljak 20. prosinca u 17:30 održalo se online predavanje “Pametno s ekranima u ranoj dobi”. Predavanje je bilo namijenjeno roditeljima djece u dobi od 0 do 7 godina. Na predavanju su roditelji saznali više o mogućim pozitivnim i negativnim posljedicama korištenja ekrana u ranoj dobi na cjelokupni razvoj djeteta, kao i o načinima adekvatnog korištenja ekrana prema stručnim preporukama.

U utorak 21. prosinca u 17:30 održalo se online predavanje “Utjecaj ekrana na rani dječji razvoj – što podučiti roditelje vrtićke djece?”. Predavanje je bilo namijenjeno odgojiteljima djece predškolske dobi. Na predavanju su odgojitelji mogli saznati više o utjecaju ekrana na rani dječji razvoj i načinima pravilnog korištenja istih u ranoj dobi. Odgojitelji su dobili smjernice kako stečeno znanje na predavanju prenijeti roditeljima te koristiti u direktnom radu s djecom.

Predavanja su pripremile i održale Alma Džanović Mateljan, mag.rehab.educ., edukacijska rehabilitatorica iz Dječjih vrtića Dubrovnik i Severina Hađija, mag.psych., psihologinja iz Dječjeg vrtića Pčelica.

Oba predavanja su zbog trenutačne epidemiološke situacije organizirana online putem aplikacije Zoom. Na kraju predavanja je roditeljima i odgojiteljima predstavljena bojanka e-odrastanje koja je nasatala u sklopu ovog projekta. U sklopu Šarene zime u Uvali u četvrtak 30. prosinca u 12:00 će biti radionica u sklopu koje će se predstaviti bojanka za djecu.

Online predavanja su se održavala u sklopu projekta (e)odrastanje – izazovi i mogućnosti, kojeg provodi Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika u partnerstvu sa Sveučilištem u Dubrovniku i Dječjim vrtićima Dubrovnik. Projekt je sufinanciran kroz program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2021. godinu i putem javnog poziva za sufinanciranje projekata na temu medijske pismenosti od Agencije za elektroničke medije.

Skip to content