ztk-du.hr

Ekološka udruga ‘Kurenat’

<p style="text-align: justify">Prilikom stvaranja ovog lista cilj nam je bio popratiti aktualna zbivanja na području naše Općine i informiranja stanovništva Župe dubrovačke o načinima podizanje kvalitete života u našoj sredini (od aktivnosti Kurenta, ekologije, sporta, priča o ljudima i običajima kroz vrijeme i prostor Župe dubrovačke do aktualnih tema koje tište naše župljane). Do sada je izašlo 7 brojeva, a osmi se očekuje krajem 2010. godine. Svaki je broj tiskan u 1000 primjeraka, u A4 formatu u boji. Prilozi novinara, rad lektora, fotografa i grafičke obrade biltena volonterski su doprinos članova i ostalih ljudi dobre volje koji su ponudili svoju pomoć u realizaciji ovog projekta.</p>

Skip to content