ztk-du.hr

U sklopu Ron Brown memorijala odrađeno preko 2.500 veza sa cijelim svijetom

Prije 25 godina 3. travnja nedaleko od aerodroma u Čilipima srušio se američki vojni zrakoplov u kojem je poginulo 35 osoba, među kojima je bio i tadašnji ministar trgovine SAD-a Ron Brown.

Prije 8 godina Radio klub Libertas je pokrenuo Ron Brown memorijal koji se održavao na dan tragedije. Oznaka prvog memorijala je bila 9A17. Zbog velikog interesa radioamatera diljem svijeta ove godine je Ron Brown memorijal trajao kroz cijeli travanj. Ovogodišnja oznaka memorijala je bila 9A25. Radioamateri Radio kluba Libertas su u sklopu memorijala ostvarili preko 2.500 veza s radioamaterima na cijelom svijetu, od toga preko 10% veza je bilo s radioamaterima u Americi. Zadnjih dana su radili po preko 150 veza dnevno. Najaktivniji na memorijalu je bio neumorni predsjednik Radio Kluba Libertas Josip Karačić.

Prostorije Radio kluba Libertas su smještene u Mravinjcu, gdje imaju odličnu suradnju s lokalnim DVD-om i ljudima iz sela koji podržavaju njihov rad. Radio klub Libertas je dugogodišnja članica Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije i Grada Dubrovnika. Radioamaterska oznaka Radio kluba Libertas je 9A4J. Kroz projekt STEM promocija Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika izradit će se kartice koje će se poslati svim radioamaterima s kojima su se uspostavile veze, što je osim promocije tehničke kulture odlična i promocija za turizam Grada Dubrovnika, ali i Hrvatske.

Skip to content