ztk-du.hr

Javni poziv za predlaganje projekata, programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2021. godinu

Na temelju članka 13. Odluke financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 23/18. i 11/19.), Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika objavljuje Javni poziv za predlaganje projekata, programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2021. godinu.


KLASA: 630-01/21-02/08

URBROJ: 6/1-2-21-01/01      

Dubrovnik, 08. ožujka 2021.


Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom dostupan je na web stranicama Grada Dubrovnika i Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika.

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva iznosi 200.000,00 (dvjestotisuća) kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ostvariti po pojedinom projektu/programu/manifestaciji je 2.000,00 (dvijetisuće) kuna, a najveći iznos po programu/projektu je 20.000,00 (dvadesettisuća) kuna.

Javni poziv je otvoren od dana 08. ožujka 2021. godine do 09. travnja 2021. godine.


Dokumenti:

Skip to content