ztk-du.hr

Popis projekata, programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godina.

Na temelju članka 13. Odluke financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 23/18. i 11/19.), Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika objavljuje Javni poziv za predlaganje projekata, programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

KLASA: 630-01/19-02/01
URBROJ: 6/1-2-19-01/01
Dubrovnik, 20. prosinca 2019.


Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom dostupan je na web stranicama Grada Dubrovnika i Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika.

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva iznosi 350.000,00 (tristopedesettisuća) kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ostvariti po pojedinom projektu/programu/manifestaciji je 2.000,00 (dvijetisuće) kuna, a najveći iznos po programu/projektu je 20.000,00 (dvadesettisuća) kuna.

Javni poziv je otvoren od dana 20. prosinca 2019. godine do 31. siječnja 2020. godine.


Dokumenti:

Tekst javnog poziva:

Upute za prijavitelje:

Obrazac izjave o projektima/programima/manifestijama Organizacije financiranih iz javnih izvora:

Ostalo:

Skip to content