ztk-du.hr

Javni poziv za predlaganje projekata i programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2023. godinu

Na temelju članka 13. Odluke financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 23/18. i 11/19.), Izvršni odbor Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika na 19. sjednici održanoj 03. travnja 2023. godine raspisao je Javni poziv za predlaganje projekata i programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovinka za 2023. godinu.

KLASA: 630-01/23-02/31
 URBROJ: 6/1-2-23-01/01
Dubrovnik, 03. travnja 2023.

Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom dostupan je na web stranicama Grada Dubrovnika i Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika.

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva iznosi 43.799,00 (četrdesettritisućesedamstodevedesetdeveteurainulacenta) EUR / 330.003,57 (tristotridesettisućatrikunaipedesetsedamlipa) HRK. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ostvariti po pojedinom projektu/programu je 300,00 (tristoeura) EUR / 2.260,35 (dvijetisućedvjestošezdesetkunaitridesetpetlipa) HRK, a najveći iznos po projektu/programu je 3.000,00 (tritisućeeura) EUR / 22.603,50 (dvadesetdvijetisućešestotrikuneipedesetlipa) HRK. Korišten je službeni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK.

Javni poziv je otvoren od dana 04. travnja 2023. godine do 04. svibnja 2023. godine.

Dokumenti:
 • odluka o objavi javnog poziva
 • tekst javnog poziva
 • upute za prijavitelje
 • obrazac opisa projekta/programa
 • obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • obrazac izjave o projektima/programima Organizacije financiranih iz javnih izvora
 • obrazac izvoditelja aktivnosti
 • obrazac proračuna projekta/programa
 • obrazac izjave o partnerstvu
 • obrazac životopisa voditelja projekta/programa

Obrasci za provjeru i ocjenjivanje:
 • obrazac za provjeru formalno-pravnih uvjeta prijave
 • obrazac za ocjenjivanje projekta/programa

Dokumenti za izvještaj:
 • opisni izvještaj projekta/programa
 • financijski izvještaj projekta/programa
Skip to content