ztk-du.hr

Javni poziv za predlaganje projekata i programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu

Na temelju članka 13. Odluke financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 23/18. i 11/19.), Izvršni odbor Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika na 10. sjednici održanoj 10. veljače 2022. godine raspisao je Javni poziv za predlaganje projekata i programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovinka za 2022. godinu.

KLASA: 630-01/22-02/08
 URBROJ: 6/1-2-22-01/0
1Dubrovnik, 21. veljače 2022.

Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom dostupan je na web stranicama Grada Dubrovnika i Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika.

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva iznosi 280.000,00 (dvjestoosamdesettisuća) kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ostvariti po pojedinom projektu/programu/manifestaciji je 2.000,00 (dvijetisuće) kuna, a najveći iznos po programu/projektu je 20.000,00 (dvadesettisuća) kuna.

Javni poziv je otvoren od dana 21. veljače 2022. godine do 23. ožujka 2022. godine.

Dokumenti:

 • odluka o objavi javnog poziva
 • tekst javnog poziva
 • upute za prijavitelje
 • obrazac opisa projekta/programa
 • obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • obrazac izjave o projektima/programima Organizacije financiranih iz javnih izvora
 • obrazac izvoditelja aktivnosti
 • obrazac proračuna projekta/programa
 • obrazac izjave o partnerstvu
 • obrazac životopisa voditelja projekta/programa
Obrasci za provjeru i ocjenjivanje:
 • obrazac za provjeru formalno-pravnih uvjeta prijave
 • obrazac za ocjenjivanje projekta/programa

Dokumenti za izvještaj:
 • opisni izvještaj projekta/programa
 • financijski izvještaj projekta/programa
Skip to content