ztk-du.hr

Javni poziv za predlaganje projekata i programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu

Na temelju članka 7. Pravilnika o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje financijskih sredstava javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, br. 12/15.), Izvršni odbor Zajednice tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije na 10. sjednici održanoj 10. veljače 2022. godine raspisao je Javni poziv za predlaganje projekata i programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu.

KLASA: 630-01/22-01/04
 URBROJ: 6/1-1-22-01/01
Dubrovnik, 14. veljače 2022.

Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom dostupan je na web stranicama Dubrovačko-neretavnske županije i Zajednice tehničke kulture Dubrovačko-neretavnske županije .

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva iznosi 119.000,00 (stodevetnaesttisuća) kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ostvariti po pojedinom projektu/programu/manifestaciji je 2.000,00 (dvijetisuće) kuna, a najveći iznos po programu/projektu je 20.000,00 (dvadesettisuća) kuna.

Javni poziv je otvoren od dana 14. veljače 2022. godine do 16. ožujka 2022. godine.

Dokumenti:

 • odluka o objavi javnog poziva
 • tekst javnog poziva
 • upute za prijavitelje
 • obrazac opisa projekta/programa
 • obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • obrazac izjave o projektima/programima Organizacije financiranih iz javnih izvora
 • obrazac izvoditelja aktivnosti
 • obrazac proračuna projekta/programa
 • obrazac izjave o partnerstvu
 • obrazac životopisa voditelja projekta/programa
Obrasci za provjeru i ocjenjivanje:
 • obrazac za provjeru formalno-pravnih uvjeta prijave
 • obrazac za ocjenjivanje projekta/programa

Dokumenti za izvještaj:
 • opisni izvještaj projekta/programa
 • financijski izvještaj projekta/programa
Skip to content