ztk-du.hr

Tri radionice robotike i programiranja bez ekrana održane u Mokošici

Jutros smo u suradnji s Informatičkim klubom Futura održali tri radionice robotike i programiranja bez ekrana: predškolcima dječjeg vrtića Pčelica te 2. i 4. razredu OŠ Mokošica.

Na radionicama radimo s Cubetto robotima. Cubetto set sastoji se od malog drvenog robota naziva Cubetto, koji omogućuje davanje naredbi s blokovima (pločicama) koje se slažu na Cubetto kontrolnu ploču. Prema zadanim naredbama se Cubetto robot kreće. Radionice su namijenjene predškolcima i učenicima nižih razreda osnovnih škola na području Grada Dubrovnika i šire okolice.

Dječji vrtići i osnovne škole koji se žele priključiti projektu i žele da se kod njih održi jedna ili više radionica mogu se javiti na e-mail adresu od Future ili ZTK DNŽ i GD: futura.dubrovnik@gmail.com ili ztkdubrovnik@gmail.com radi dogovora oko termina radionice.

Skip to content