ztk-du.hr

Članovi HPD Sniježnica izradili nove penjačke smjerove u Konavlima

Članovi HPD Sniježnica izradili su 6 novih penjačkih smjerova ocjene od 5b do 6b na penjalištu u Konavlima. Prije postavljanja smjerova bilo je potrebno urediti pristupnu stazu i ukloniti raslinje u podnožju novog dijela sektora D te očistiti samu stijenu od krušljivih dijelova i raslinja.

Projekt je financirala Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije u sklopu javnog poziva za predlaganje projekata i programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu.

Skip to content