ztk-du.hr

Prvog dana 10. Ljetne škole brodogradnje na Lokrumu polaznici izrađivali makete brodova

Prvog dana jubilarne 10. Ljetne škole brodogradnje se održala radionica brodomaketarstva u masliniku na Lokrumu. Preko 30 djece i par roditelja je sudjelovalo na radionici na kojoj su izrađivali raznovrsne makete brodova, kao što su: kajaci, primorske barke, pasare i remorkeri.

Ljetna škola brodogradnje organizirana je u suradnji Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije i Grada Dubrovnika, Modelarskog instituta Nave Dumins, Društva brodomodelara “Argosy”, Jedriličarskog kluba Hydro i Društva pedagoga tehničke kulture DNŽ, uz podršku Rezervata Lokrum i Hrvatskog saveza brodomaketara u sklopu projekta Du STEM. Ukupna vrijednost projekta je 2.660.083,07 HRK. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda kroz poziv „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“ iznosom od 2.261.070,61 HRK.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika.

Skip to content